Projecten in beeld - STROHOK

Strohokken voor de zieke koeien en koeien die moeten afkalven.

In het strohok is een vastzet hek gemaakt om een koe makkelijk te vangen. Boven de koe hangt de melkuitrusting om een zieke- of net gekalfde koe te melken