Projecten in beeld - Stal Ventilatie - Abma

Deze nieuwbouwstal heeft Agri-Enzo voorzien van een ventilatiesysteem(lumitherm). Over beide zijden (2 x ca. 130 m) van de stal is dit opblaasbare ventilatiesysteem geplaatst.

Stal ventilatie projecten agri-enzo: